แป้นพิมพ์ลัดเพื่อปิดหรือไฮเบอร์เนต Windows 10

พวกเราส่วนใหญ่ปิดพีซีของเราในตอนท้ายของวันหรืออย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งวัน ในขณะที่ปิดหรือรีสตาร์ทพีซี Windows จะเป็นเรื่องของการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งผู้ใช้พีซีจำนวนมากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อปิดรีสตาร์ทรีสตาร์ทหรือไฮเบอร์เนตพีซี

ในคู่มือนี้เราจะเห็นวิธีปิดเครื่องรีสตาร์ทหลับหรือไฮเบอร์เนตพีซี Windows 10 โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดหมายเลข 1 เพื่อปิด / รีสตาร์ท / หลับ Windows 10

ใช้โลโก้ Windows + X> U> U

ปุ่มลัดนี้ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการใช้พลังงานในเมนูผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดโลโก้ Windows + ปุ่ม X นี่คือวิธีใช้โลโก้ Windows + X> U> ปุ่ม U เพื่อปิด Windows 10

ขั้นตอนที่ 1: กด โลโก้ Windows และ ฉัน บนแป้นพิมพ์พร้อมกันเพื่อดูเมนูผู้ใช้ขั้นสูงดังแสดงในภาพด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเมนูผู้ใช้ไฟฟ้าเปิดขึ้นมาให้กดปุ่ม U บนแป้นพิมพ์เพื่อดูการออกจากระบบปิดตัวเองรีสตาร์ทโหมดพักเครื่องและโหมดไฮเบอร์เนต

ขั้นตอนที่ 3: ในที่สุดอีกครั้งกดแป้น U บนแป้นพิมพ์เพื่อปิด Windows 10 ของคุณนั่นแหล่ะ!

หากคุณต้องการรีสตาร์ทแทนการปิดระบบให้กดปุ่ม R แทน U. ในทำนองเดียวกันกดปุ่ม H เพื่อไฮเบอร์เนตและกดปุ่ม S เพื่อให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีป

แป้นพิมพ์ลัดหมายเลข 2 เพื่อปิด / รีสตาร์ท / หลับ Windows 10

Alt + F4

หากคุณไม่ต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อปิดเครื่องให้รีสตาร์ทหรือไฮเบอร์เนต Windows 10 ของคุณคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Alt + F4 แบบคลาสสิกเพื่อเริ่มต้นการปิด / รีสตาร์ท / หลับ

นี่คือวิธีการใช้ Alt + F4 เพื่อปิดรีสตาร์ทหรือสลีป Windows 10

ขั้นตอนที่ 1: ปิดโปรแกรมที่ทำงานอยู่ทั้งหมดหากคุณต้องการปิดเครื่องหรือรีสตาร์ท Windows 10 PC ของคุณ และหากคุณต้องการให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตให้กด โลโก้ Windows และปุ่ม M เพื่อลดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม Alt และ F4 พร้อมกันเพื่อดูกล่องโต้ตอบปิดเครื่อง โปรดทราบว่าในพีซีบางเครื่องคุณอาจต้องกดปุ่ม Alt, Fn และ F4 เพื่อดูกล่องโต้ตอบปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบปิดเครื่องกด Enter เพื่อปิด Windows 10 ในการเริ่มการทำงานใหม่ไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีปให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากนั้นกด Enter

แป้นพิมพ์ลัดหมายเลข 3 เพื่อปิดเครื่องหลับรีสตาร์ทหรือไฮเบอร์เนต Windows 10

เนื่องจากมีปุ่มเปิดปิดในเมนูเริ่มเช่นกันเราจึงสามารถใช้ปุ่มนั้นเพื่อทำการรีสตาร์ทปิดการทำงานจำศีลหรือพักเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1: กดแป้น โลโก้ Windows บนแป้นพิมพ์เพื่อเปิดเมนูเริ่ม

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มลูกศร ขึ้น สองครั้งเพื่อนำทางไปยังตัวเลือก Power กดปุ่ม Enter เพื่อดูโหมดสลีปไฮเบอร์เนตปิดและรีสตาร์ทตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 3: อีกครั้งเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมด้วยความช่วยเหลือของ ปุ่มลูกศร ขึ้น และ ลง จากนั้นกดปุ่ม Enter

คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อปิดเครื่องนอนพักจำศีลหรือรีสตาร์ทพีซี Windows 10 ของคุณหรือไม่